Duofresh Sticks

€ 4,95

Geberit DuoFresh sticks, doosje 8 stuks

  • Type artikel: Reiniger
  • Toepassingsgebied: Wc
  • Ruimtes: Badkamer, Toilet
  • Inhoud: 8 Stuks
  • Geschikt voor het model: Geberit inbouwreservoir UP320, Geberit inbouwreservoir UP720

 

  • Waarschuwingen (H-zinnen)(H412) Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen., (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie., (H315) Veroorzaakt huidirritatie.
  • Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)(P103) Alvorens te gebruiken, het etiket lezen., (P102) Buiten het bereik van kinderen houden.